Psihodiagnostic si evaluare clinica

Evaluarea psihologică este un proces ce implică un scop bine precizat, o serie de instrumente de utilizare (inclusiv testul) dar și o serie de variabile specifice situației. Predicțiile care se fac pe baza unui test iau în considerație o singură sursă, testul respectiv, iar predicțiile pe care le facem pe baza unei evaluări psihologice țin seama de o mulțime de surse de informație.

Evaluarea psihologică se poate realiza pentru toate categoriile de vârstă, folosind instrumente specifice, adecvate fiecărui client în parte: probe psihologice (teste), interviul clinic, precum și alte instrumente utilizate de psihologul clinician.

Prin diagnostic și evaluare psihologică se înțelege investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice, dar și a altor condiții de patologie în care sunt implicate mecanisme psihologice.

Evaluarea psihologică poate cuprinde:

 • Evaluare cognitivă și neuropsihologică (teste de inteligență, atenție, memorie)
 • Evaluarea stării de sănătate mintală (în limita competenței psihologului)
 • Evaluare comportamentală
 • Evaluare afectivă (emoțională)
 • Evaluarea personalității și a mecanismelor de coping/adaptare/apărare
 • Evaluarea gradului de discernământ
 • Evaluarea dezvoltării psihologice
 • Evaluarea contextului familial, profesional, socio-economic și cultural în care se manifestă problemele psihologice
 • Evaluarea anumitor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri

Scopul evaluării psihologice:

 • Identificarea potențialului de funcționare a psihicului fiecărui client
 • Punctarea eventualelor dificultăți sau abateri de la normalitate
 • Îndrumarea către un anumit tip de terapie ( medicamentoasă, psihoterapie etc.)

Evaluarea psihologică urmărește evidențierea eventualelor tulburări psihice care ar putea exista, dar și modalitățile de funcționare deficitare ce se pot îmbunătăți semnificativ prin psihoterapie.

Evaluarea psihologică are în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale individului, țintind și pe reliefarea punctelor tari, a resurselor de care dispune clientul, în încercarea sa de a depăși anumite dificultăți.

Rezultatele obținute de către client sunt confidențiale și se pot concretiza sub formă de avize, rapoarte psihologice sau profiluri psihologice.